Về kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho người lao động lao động về nước đúng thời hạn

bouton4-epsTHÔNG BÁO VỀ KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN EPS-TOPIK CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KẾT THÚC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau:

 

Tất cả những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) sẽ phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và chỉ những những người đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn này mới được phép làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

1.  Kế hoạch kiểm tra năm 2011

Thời gian

đăng ký

 

Số lượng

ứng viên

Thời gian     thông báo ngày kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Thời gian thông báo kết quả kiểm tra

Độ tuổi

yêu cầu

Từ ngày

7/12/2011

đến

ngày 9/12/2011

400

22/12/2011

Từ ngày

26/12/2011

đến

ngày 30/12/2011

4/1/2012

Những người lao động có

ngày sinh trong khoảng thời gian từ

ngày 8/12/1971

đến ngày 7/12/1993


Ca sáng (40 người)

- Thời gian hướng dẫn: 09:00~10:00 Thời gian kiểm tra: 10:00~11:10

* Những người tham dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 09:00 để nghe hướng dẫn

Ca chiều (40 người)

- Thời gian hướng dẫn: 12:30~13:30 Thời gian kiểm tra: 13:30~14:40

* Những người tham dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 12:30 để nghe hướng dẫn.

2. Ngành nghề: (1) Sản xuất chế tạo, (2) Nông nghiệp-chăn nuôi, (3) Xây dựng, (4) Ngư nghiệp

3. Số lượng người đạt yêu cầu (dự kiến): sẽ được thông báo sau

○ Việc lựa chọn người đạt yêu cầu theo từng ngành sẽ được thực hiện theo thứ tự lấy từ điểm cao xuống thấp trong số các ứng viên có điểm cao từ 80 đến 200 điểm đã đăng ký dự tuyển trong ngành tương ứng.

4. Địa điểm kiểm tra và ngày thông báo

○ Địa điểm kiểm tra: Phòng kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước

○ Hình thức thông báo:

- Trang web EPS-TOPIK (www.epstopik.hrdkorea.or.kr )

- Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.ttldnnvietnam.gov.vn)

5. Điều kiện tham dự kiểm tra

○ Những lao động đã được tái tuyển dụng, kết thúc hợp đồng lao động và về nước đúng thời hạn (thời điểm về nước: sau ngày 01/01/2010).

○ Có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 08/12/1971 đến ngày 07/12/1993.

○ Chưa có tiền án

○ Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc

○ Không bị cấm xuất cảnh

6. Quy trình đăng ký

○ Thời gian: từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2011 (trong 3 ngày)

○ Địa điểm:

- Tại Hà Nội: Tiếp nhận đăng ký của những người lao động có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Ninh Bình trở ra.

Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (số 285 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

- Tại Nghệ An: tiếp nhận đăng ký của những người có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế.

Địa chỉ tiếp nhận: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Tại TP. Hồ Chí Minh: tiếp nhận đăng ký cho những người có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

Địa chỉ tiếp nhận: Trụ sở Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (số 45 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

○ Phương thức tiếp nhận: người lao động trực tiếp đăng ký (kê khai vào Đơn đăng ký và nộp tại địa điểm đăng ký).

○ Các giấy tờ cần thiết mang theo khi đăng ký tham dự kiểm tra:

- Hộ chiếu sử dụng khi về nước (để chứng minh người lao động về nước đúng thời thời hạn).

- Giấy CMND hoặc Sổ hộ khẩu.

- Đơn đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký, chỉ phát cho những người dự tuyển đã nộp lệ phí kiểm tra)

※ Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký để kê khai. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.

- Bản photo hộ chiếu (hoặc Giấy CMND)

※ Bản photo hộ chiếu (hoặc Giấy CMND) phải được dán vào Đơn đăng ký

- 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (mới chụp trong vòng 6 tháng)

○ Lệ phí kiểm tra: số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD. Số tiền cụ thể sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước công bố trước thời gian nộp Đơn đăng ký.

※ Những thí sinh đã đăng ký nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký (từ ngày 07/12 đến ngày 9/12/2011) vì những lý do bất khả kháng sẽ được hoàn lại lệ phí (tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, thí sinh đó sẽ không được đăng ký lại).

○ Việc chọn 400 thí sinh tham dự kiểm tra từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2011 sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính từ danh sách của các thí sinh đã đăng ký từ ngày 07/12 đến ngày 9/12/2011, số người còn lại sẽ được tiến hành kiểm tra trong quý I năm 2012.

7. Thông tin chung về kỳ kiểm tra

Cấu trúc câu hỏi

Số lượng câu hỏi

Tổng số điểm

Thời gian

Nghe hiểu

25

100

30 phút

Đọc hiểu

25

100

40 phút

TỔNG SỐ

50

200

70 phút

○ Các câu hỏi sẽ được lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi đã công bố và một số câu hỏi được bổ sung ngoài ngân hàng câu hỏi.

○ Cấu trúc bài kiểm tra

- Câu hỏi trắc nghiệm.

- Thời gian kiểm tra sẽ liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.

○ Giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tham dự kiểm tra

- Thẻ dự kiểm tra

- Hộ chiếu (hoặc Giấy CMND)

※ Yêu cầu tất cả các thí sinh tham dự kiểm tra phải mang hộ chiếu hoặc giấy CMND giống như bản sao đã dán trong Đơn đăng ký.

※ Nếu không mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu sẽ không được tham dự kiểm tra.

8. Thông báo kết quả kiểm tra

○ Ngày thông báo: 04/01/2012

○ Hình thức thông báo

-       Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn)

-       Trang web của Chương trình EPS (http://www.eps.go.kr)

-       Trang web EPS-TOPIK (http://epstopik.hrdkorea.or.kr)

○ Xác nhận điểm kiểm tra của thí sinh

-  Điểm kiểm tra có thể được xác nhận 01 ngày sau ngày thông báo kết quả kiểm tra tại trang web (http://www.eps.go.kr)

○ Thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra là 2 năm (có hiệu lực vào ngày thông báo kết quả).

9. Các thông tin khác

○ Nếu thí sinh không phải là lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, kết quả kiểm tra của thí sinh đó sẽ được coi là không hợp lệ.

○ Những thí sinh đạt yêu cầu về tiếng Hàn sẽ được hưởng lợi từ việc rút ngắn các thủ tục tái nhập cảnh, được  đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn, và được miễn tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh.

○ Thí sinh không được sử dụng điện thoại di động, cassette, PDA, máy nghe nhạc MP3, kim từ điểm và các thiết bị điện tử khác để quay cóp trong quá trình làm bài.

○ Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm.

○ Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động sẽ bị từ chối đối với các trường hợp có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm sinh) giữa Giấy CMND/hộ chiếu và Đơn đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn mặc dù có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay885
mod_vvisit_counterTuần này3322