English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05

CENLANTEC THÔNG BÁO: NGHỈ LỄ 02 NGÀY 30/04 – 01/05

THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 4 NGÀY 30/4/2014 VÀ THỨ 5 NGÀY 01/05/2014

ĐI HỌC LẠI: THỨ 6 NGÀY 02/05/2014

Cenlantec chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!