English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

CENLANTEC THÔNG BÁO: NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 01 NGÀY:

THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 4 NGÀY 09/04/2014 DƯƠNG LỊCH (TỨC 10/03/2014 ÂM LỊCH)

ĐI HỌC LẠI: THỨ 5 NGÀY 10/04/2014 DƯƠNG LỊCH (TỨC 11/03/2014 ÂM LỊCH)

Cenlantec chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!