English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH


Cenlantec thông báo: Lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2014

Thời gian: Nghỉ từ ngày 26/1/2014 (tức 26 Tết)

Bắt đầu học từ ngày 10/02/2014 (tức 11 Tết)


CENLANTEC CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI AN KHANG

THỊNH VƯỢNG!