English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/ 2016 2016년11월 개강 일정

 

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

08/11/2016

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

10/11/2016

Từ 13h30– 15h30

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

15/11/2016

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

7/11/2016

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi chiều

저녁 입문 반

10/11/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

14/11/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi chiều

오후 한국어 반

14/11/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi tối

오후 한국어 반

7/11/2016

Từ 18h – 20h

T2 ,T4,T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

3/11/2016

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP KLPT

11/11/2016

Từ T2 – T6

HỌC TIẾNG

LUYỆN ĐỀ

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 
 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/ 2016

2016년10월 개강 일정

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/ 2016

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

13/10/2016

Từ 8h - 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

06/10/2016

Từ 13h30– 15h30

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

10/10/2016

Từ 18h – 20h

         T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

6/10/2016

Từ 8h - 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

20/10/2016

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

10/10/2016

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi chiều

오후 한국어 반

17/10/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi tối

오후 한국어 반

5/10/2016

Từ 18h – 20h

Từ T2 ,T4,T6

Power Point

Trung cấp A buổi Chiều

저녁 입문 반

3/10/2016

Từ 14h30 – 16h30

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

5/10/2016

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP KLPT

11/10/2016

Từ T2 – T6

HỌC TIẾNG

LUYỆN ĐỀ

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
 

2016년09월 개강 일정 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 09/ 2016

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

5/9/2016

Từ 10h-12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

12/09/2016

Từ 13h30– 15h30

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

15/09/2016

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

13/09/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

29/09/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B buổi sáng

저녁 입문 반

15/09/2016

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B buổi Chiều

오전 한국어 반

19/9/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Trung cấp A buổi Chiều

저녁 입문 반

19/9/2016

Từ 14h30 – 16h30

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

5/09/2016

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
 

2016년08월 개강 일정 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 08/ 2016

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

18/08/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

22/08/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

25/08/2016

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

29/08/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B buổi tối

저녁 입문 반

22/08/2016

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B buổi Chiều

오전 한국어 반

18/08/2016

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6

Power Point

Trung cấp A buổi sáng

저녁 입문 반

18/08/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

17/08/2016

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
 

Trang 2 trong tổng số 12