English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

Lịch khai giảng tháng 02/2014

2014 02 개강


Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

11/2/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6 

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

14/2/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

17/2/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp Tiếng Hàn dịch thuật

20/2/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

22/2/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

25/2/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

28/2/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp sơ cấp A,B – trung cấp A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

Lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

 

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
 

Lịch khai giảng tháng 01/2014

2014년 01월 개강 일정

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

2/1/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

6/1/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

9/1/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp du học sinh

Hàn Quốc

10/1/2014

Từ 8h – 11h

Từ T2 – T6 

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

13/1/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

16/1/2014

Từ 13h30 –15h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

21/1/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp du học sinh

Hàn Quốc

24/1/2014

Từ 8h – 11h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp sơ cấp A,B – trung cấp A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

Lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
 

Lịch khai giảng tháng 12/2013

Lịch khai giảng tháng 12/2013

2013 12 개강 일정

Các lớp sắp khai giảng

- Lớp trung cấp A: khai giảng ngày 16/12/2013 - Thời gian học: từ 8h -10h từ T2 - T6

- Lớp nhập môn sơ cấp A buổi tối T3, T5, T7: khai giảng ngày 12/12/2013 - Thời gian học: từ 18h -20h

- Lớp nhập môn sơ cấp A buổi tối T2, T4, T6: khai giảng ngày 13/12/2013 - Thời gian học: từ 18h -20h

- Lớp nhập môn sơ cấp A buổi chiều: khai giảng ngày 13/12/2013 - thời gian học: từ 14h -16h từ T2 - T6

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

3/12/2013

Từ 10h –12 h

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

9/12/2013

Từ 14h  – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

12/12/2013

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

16/12/2013

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp trung cấp A

16/12/2013

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Lớp nâng cao + Phiên dịch

18/12/2013

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6 

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

20/12/2013

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Lớp du học sinh

Hàn Quốc

23/12/2013

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

25/12/2013

Từ 14h  –16h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

27/11/2013

Từ 8h – 10h

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

31/12/2013

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

 

Power Point

Lớp sơ cấp A,B – trung cấp A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

Lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
 

Lịch khai giảng tháng 11/2013

2013 11 개강 일정

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

4/11/2013

Từ 8h –10h

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

7/11/2013

Từ 14h  – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

12/11/2013

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

15/11/2013

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

18/11/2013

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Lớp du học sinh

Hàn Quốc

20/11/2013

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

21/11/2013

Từ 13h30  – 15h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

26/11/2013

Từ 8h – 10h

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

30/11/2013

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

 

Power Point

Lớp sơ cấp A,B – trung cấp A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

Lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
 

Trang 9 trong tổng số 12