Lịch khai giảng và biểu phí mới từ tháng 06/2014

2014 06 개강

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

02/06/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối 2,4,6

18h – 20h

02/06/2014

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

05/06/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiểu từ T2 – T6

13h3015h30

09/06/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối 3,5,6

18h – 20h

09/06/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

05/05/2014

TRUNG CẤP B

Buổi tối 3,5,7

18h – 20h

16/06/2014

SƠ CẤP B2

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

16/06/2014

TRUNG CẤP B

Buổi sáng từ T2 – T6

13h30 – 15h30

20/06/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

04/6/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

10/6/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

13/6/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

17/6/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

20/6/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

24/6/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

27/6/2014

Từ 13h30 –15h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

30/6/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

 

BẢNG PHÍ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN THÁNG 06/2014

Tên khóa học

Tuần 5 buổi

Tuần 3 buổi

Học phí 1/2 khóa

Học phí 1 khóa 

Học phí 1/2 khóa

Học phí 1 khóa

Lớp
giao tiếp
120 phút

Lớp sơ cấp A

1,050,000

2,000,000

1,050,000

2,000,000

Lớp sơ cấp B1

1,050,000

2,000,000

1,050,000

2,000,000

Lớp sơ cấp B2

1,100,000

2,100,000

1,100,000

2,100,000

Lớp trung cấp A

1,300,000

2,500,000

1,300,000

2,500,000

Lớp trung cấp B

1,350,000

2,600,000

1,350,000

2,600,000

Lớp nâng cao

 

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 
Lịch khai giảng tháng 05/2014

2014 05 개강

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

 

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

05/05/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

07/05/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối 2,4,6

18h – 20h

21/05/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối 2,4,6

18h – 20h

28/05/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối 2,4,6

18h – 20h

28/05/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

05/05/2014

TRUNG CẤP A

Buổi tối 2,4,6

18h – 20h

12/05/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

15h30 – 17h30

19/05/2014

NÂNG CAO

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

08/05/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

05/5/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

08/5/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

12/5/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

14/5/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

19/5/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

22/5/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

26/5/2014

Từ 13h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

28/5/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

30/5/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
Lịch khai giảng tháng 04/2014

2014 04 개강

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

02/4/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

07/4/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

11/4/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

14/4/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

18/4/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

22/4/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

25/4/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

28/4/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

30/4/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
Lịch khai giảng tháng 03/2014

2014 03 개강

CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, B KHAI GIẢNG TRONG THÁNG

- LỚP TRUNG CẤP B BUỔI SÁNG TỪ T2 –T6: khai giảng ngày 3/3/2014 - thời gian học: từ 10h -12h từ

- LỚP TRUNG CẤP B BUỔI TỐI T2, T3, T5: khai giảng ngày 4/3/2014 - thời gian học: từ 18h -20h 

- LỚP TRUNG CẤP A BUỔI CHIỀU TỪ T2 - T6: khai giảng ngày 10/3/2014 - Thời gian học: từ 13h30 - 15h30 

- LỚP SƠ CẤP B1 BUỔI TỐI T2, T4, T6: khai giảng ngày 10/3/2014 - Thời gian học: từ 18h -20h từ T2,T4,T6

- LỚP TRUNG CẤP A BUỔI TỐI T3, T5, T7: khai giảng ngày 7/3/2014 - Thời gian học: từ 18h -20h


 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2014


Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

03/3/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

07/3/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

10/3/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

12/3/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP PHIÊN DỊCH

14/3/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

18/3/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

21/3/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

26/3/2014

Từ 08h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

28/3/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT 

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 8 trong tổng số 12
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1013
mod_vvisit_counterTuần này3450