Lịch khai giảng tháng 10/2014

Tin mới, tin mới !!!

Quà tặng đặc biệt cho các bạn học viên tháng 10

20 bạn học viên đầu tiên đăng ký khóa học mới tại Cenlantec sẽ được tặng bộ đĩa DVD tự học tiếng Hàn vô cùng thú vị.

Nhanh tay đăng ký nhé! Số lượng có hạn!

 

2014 10 개강

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

02/10/2014

TRUNG CẤP A

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

07/10/2014

TRUNG CẤP B

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

20/10/2014

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

06/10/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

14/10/2014

TRUNG CẤP B

Buổi chiều từ T2 – T6

14h30 – 16h30

08/10/2014

SƠ CẤP B2

Buổi chiều từ T2 – T6

14h00 – 16h00

22/10/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

06/10/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

27/10/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

01/10/2014

Từ 18h – 20hT2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

06/10/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I

09/10/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6 

Topik

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP II

09/10/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6 

Topik

LỚP DU HỌC

20/10/2014

Từ 13h30 – 17h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

16/10/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I

20/10/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Topik

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP II

20/10/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6 

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

23/10/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

28/10/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

29/10/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I

31/10/2014

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6

Topik

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP II

31/10/2014

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6 

Topik

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 
Lịch khai giảng tháng 09/2014

2014 09 개강 일정

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

TRUNG CẤP A

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

08/09/2014

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

15/09/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

17/09/2014

NÂNG CAO

Buổi chiều từ T2 – T6

14h – 16h

05/09/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiều từ T2 – T6

15h30 – 17h30

05/09/2014

TRUNG CẤP B

Buổi chiều từ T2 – T6

15h30 – 17h30

25/09/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

24/09/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

04/9/2014

Từ 13h30 –15h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

05/9/2014

Từ 18h30  – 20h30

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

09/09/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

11/09/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

16/09/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

19/09/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

22/09/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

25/8/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

29/09/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com 

 

 
Lịch khai giảng tháng 08/2014

2014 08 개강  

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

14/08/2014

NÂNG CAO

Buổi chiều từ T2 – T6

14h – 16h

18/08/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2,T4,T6

18h – 20h

13/08/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2,T4,T6

18h – 20h

20/08/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

04/8/2014

Từ 13h30 –15h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

07/8/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

11/8/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

15/8/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

19/8/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

23/8/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

27/8/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

29/8/2014

Từ 18h30 – 20h30

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
Lịch khai giảng tháng 07/2014

 

2014 07 개강

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

02/07/2014

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

10/07/2014

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

16/07/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

10h – 12h

16/07/2014

SƠ CẤP B1

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

24/07/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

02/07/2014

TRUNG CẤP B

Buổi chiều từ T2 – T6

14h – 16h

02/07/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

15h30 – 17h30

25/07/2014

TRUNG CẤP B

Buổi sáng từ T2 – T6

13h30 – 15h30

02/07/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2,T4,T6

18h – 20h

14/07/2014

TRUNG CẤP B

Buổi tối T3,T5,T7

18h – 20h

03/07/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

04/7/2014

Từ 10h  – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

09/7/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

14/7/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

17/7/2014

Từ 8h  – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP NGỮ PHÁP – DỊCH

22/7/2014

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

24/7/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

28/7/2014

Từ 13h30 –15h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

30/7/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com

 

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 7 trong tổng số 12
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay873
mod_vvisit_counterTuần này3310