Lịch khai giảng tháng 04/2015

 

2015 4 개강 일정

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

06/04/2015

Từ 8h – 10h

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

09/04/205

Từ 13h30 – 15h00

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

11/04/2015

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

T2,T4,T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤPI, II

11/4/2015

T2,T4,T6

T3,T5,T7

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

14/04/2015

Từ 15h30 – 17h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

21/04/2015

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

24/04/2015

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

27/04/2015

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 
Lịch khai giảng tháng 01/2015

 

2015 1 개강 일정

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

10h– 12h

08/1/2015

SƠ CẤP B1

Buổi tối T3, T5, T7

18h30 – 20h30

12/1/2015

TRUNG CẤP B

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

15/1/2015

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

10h– 12h

22/1/2015

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

10h– 12h

29/1/2015

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

23/1/2015

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2, T4, T6

18h – 20h

26/1/2015

SƠ CẤP B2

Buổi tối T2, T4, T6

18h– 20h

30/1/2015

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

12/1/2015

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

16/1/2015

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

20/1/2015

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤPI, II

23/1/2015

Từ 8h – 10h

T2,T4,T6

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

26/1/205

Từ 15h30 – 17h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

28/1/2015

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

30/1/2015

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
Lịch khai giảng tháng 12/2014

2014 12 개강 일정

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2, T4, T6

18h30 – 20h30

01/12/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối T2, T4, T6

18h – 20h

03/12/2014

SƠ CẤP B2 – LỚP CẤP TỐC

Buổi chiều từ T2 – T6

14h – 17h

08/12/2014

TRUNG CẤP B

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

08/12/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2, T4, T6

18h– 20h

08/12/2014

SƠ CẤP B2

Buổi sáng từ T2 – T6

8h– 10h

11/12/2014

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

10h– 12h

15/12/2014

TRUNG CẤP A

Buổi tối T2, T4, T6

18h – 20h

15/12/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

02/12/2014

Từ 18h30 – 20h30

T3,T5,T7

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

08/11/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

12/12/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤPI, II

16/12/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

18/12/2014

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

22/12/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I,II

25/12/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

29/12/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

31/12/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
Lịch khai giảng tháng 11/2014

2014 11 개강

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP B1,B2, TRUNG CẤP A, TRUNG CẤP B, NÂNG CAO

Tên lớp

Thời gian học

Ngày khai giảng

SƠ CẤP B1

Buổi sáng từ T2 – T6

08h – 10h

04/11/2014

SƠ CẤP B1

Buổi tối T2, T4, T6

18h – 20h

07/11/2014

SƠ CẤP B1 – LỚP CẤP TỐC

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 17h30

14/11/2014

TRUNG CẤP A

Buổi sáng từ T2 – T6

10h – 12h

20/11/2014

TRUNG CẤP A

Buổi chiều từ T2 – T6

13h30 – 15h30

24/11/2014

SƠ CẤP A

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

26/11/2014

SƠ CẤP B2

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

26/11/2014

NÂNG CAO

Buổi tối T2,T4,T6

18h– 20h

28/11/2014

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHẬP MÔN, SƠ CẤP A

Tên lớp

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

06/11/2014

Từ 18h – 20h

T2,T3,T5

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

07/11/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I

11/11/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Topik

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP II

11/11/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

14/11/2014

Từ 13h30 – 15h30

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

18/11/2014

Từ 18h – 20h

T3,T5,T7

Power Point

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP I

21/11/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Topik

LỚP LUYỆN THI TOPIK CẤP II

21/11/2014

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Topik

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오전 한국어 반

25/11/2014

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

오후 한국어 반

27/11/2014

Từ 15h30 –17h30

Từ T2 - T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

저녁 입문 반

28/11/2014

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B . 중급

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043 783 1850

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 trong tổng số 12
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay967
mod_vvisit_counterTuần này3404