English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02/2018

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN THÁNG 02/2018

STT

Ca

Giờ học

Tên giáo trình

Lịch KG dự kiến

1

Sáng

8:00-10:00

Nhập môn + Sơ cấp A

01/02/2018

2

10:00-12:00

Sơ cấp B1

01/02/2018

3

10:00-12:00

Sơ cấp B2

05/02/2018

4

Chiều

14:00-16:00

Sơ cấp A

01/02/2018

5

14:00-16:00

Trung cấp A

05/02/2018

6

14:00-16:00

Nâng cao

01/02/2018

7

Tối

18:00-20:00

Nhập môn + Sơ cấp A

01/02/2018

8

19:00-21:00

Sơ cấp A

05/02/2018

9

Ngoài ra còn các lớp ở các trình độ khác nhau

 

 

 

 
 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/ 2017 2017년05월 개강 일정

slide2

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

 

08/5 -  22/5
08/5 - 18/5

 

 

Từ 8h - 10h

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

 

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

08/5 - 22/5

Từ 14h00– 16h00

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

 5/5 - 17/5 -         24/5

 6/5 - 18/ 5 -          25/5

Từ 18h00– 20h00

Từ T2,T4,T6

Từ 18h00– 20h00

Từ T3,T5,T7

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

05/5 -24/5

08/5 - 19/5

 

Từ 8h - 10h

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi chiều

저녁 입문 반

15/5-24/5

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

 

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반03

12/5 - 26/5

Từ 10h – 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi chiều

오후 한국어 반

5/5 - 17/5

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Trung cấp A

04/5

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

05/2017

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Liên hệ ngay với Celantec để cùng học tiếng hàn nhé!!!!

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

Hẹn gặp các bạn tại Cenlantec nhé <3 <3

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng 08/5 -  22/5 Từ 8h - 10h Power Point
  08/5 - 18/5 Từ 10h - 12h
오후 한국어 반   Từ T2 – T6
Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều 08/5 - 22/5 Từ 14h00– 16h00 Power Point
     
저녁 입문 반   Từ T2-T6
Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối 5/5 - 17/ 5 - 24/5 Từ 18h – 20h Power Point
    T2,T4,T6
  6/5 - 18/ 5 - 25/5 Từ 18h – 20h
오전 한국어 반   T3,T5,T7
Sơ cấp B1 buổi sáng 05/5 -24/5 Từ 8h - 10h Power Point
  08/5 - 19/5 Từ 10h - 12h
저녁 입문 반   Từ T2 – T6
Sơ cấp B1 buổi chiều 15/5 - 24/5 Từ 14h – 16h Power Point
   
저녁 입문 반 Từ T2 – T6
Sơ cấp B2 buổi sáng 12/5 -26/5 Từ 8h – 10h Power Point
  Từ 10h – 12h
오후 한국어 반03 Từ T2 – T6
Sơ cấp B2 buổi chiều 5/5 - 17/5 Từ 14h – 16h Power Point
   
오후 한국어 반 Từ T2 – T6
Trung cấp A 04/5   Power Point
  Từ 10h – 12h
  Từ T2 – T6
LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC   Từ T2 – T6 Luyện PV
 
du học
 
 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 04/ 2017 2017년04월 개강 일정

slide2

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

10/04/2017

24/04/2017

Từ 8h - 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

10/04/2017

17/04/2017

Từ 14h00– 16h00

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

10/04/2017

17/04/2017

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

10/04/2017

2404/2017

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi chiều

저녁 입문 반

17/04/2017

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반03

04/2017

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi chiều

오후 한국어 반

04/2017

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi tối

오후 한국어 반

04/2017

Từ 18h – 20h

T2 ,T4,T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

04/2017

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP KLPT

10/04/2017

Từ T2 – T6

HỌC TIẾNG

LUYỆN ĐỀ

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Liên hệ ngay với Celantec để cùng học tiếng hàn nhé!!!!

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

Hẹn gặp các bạn tại Cenlantec nhé <3 <3

 
 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/ 2016 2016년12월 개강 일정

 slide2

반명

Ngày khai giảng

개강일

Thời gian học

시간

Giáo trình

교재

Nhập môn + Sơ cấp A buổi sáng

오후 한국어 반

08/12/2016

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi chiều

저녁 입문 반

10/12/2016

Từ 13h30– 15h30

Từ T2-T6

Power Point

Nhập môn + Sơ cấp A buổi tối

오전 한국어 반

30/12/2016

Từ 18h – 20h

T2,T4,T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi sáng

저녁 입문 반

20/12/2016

Từ 10h - 12h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B1 buổi chiều

저녁 입문 반

25/12/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi sáng

오후 한국어 반

26/12/2016

Từ 8h – 10h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi chiều

오후 한국어 반

28/12/2016

Từ 14h – 16h

Từ T2 – T6

Power Point

Sơ cấp B2 buổi tối

오후 한국어 반

30/12/2016

Từ 18h – 20h

T2 ,T4,T6

Power Point

LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC

3/12/2016

Từ T2 – T6

Luyện PV

du học

LỚP KLPT

11/11/2016

Từ T2 – T6

HỌC TIẾNG

LUYỆN ĐỀ

LỚP SƠ CẤP A,B – TRUNG CẤP A,B

A,B 초. 중급 반

Khai giảng các ngày trong tuần

theo  nhu cầu của học viên.

학워생 수요 따라 개강

LỚP TIẾNG VIỆT

dành cho người nước ngoài

외국인을 위한 베트남어 반

Mọi chi tiết xin liên hệ: 043.783.1850 / 092.888.8884

Add: Số 23 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội (Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Email:       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web:  trungtamtienghan.com

 

 
 

Trang 1 trong tổng số 12