English Korean Vietnamese
 • 1.1.jpg
 • 1.2.jpg
 • 1.3.jpg
 • 1.4.jpg
 • 1.5.jpg
 • 1.6.jpg
 • 1.7.jpg
 • 1.8.jpg
 • 1.9.jpg
 • 1.10.jpg
 • 1.11.jpg
 • 1.91.jpg
 • 1.92.jpg
 • 1.93.jpg
 • 1.94.jpg
 • 1.95.jpg
 • 1.96.jpg
 • 1.97.jpg
 • 1.98.jpg
 • 1.99.jpg

csvc

학원 시설

trung tâm tiếng hàn

Văn phòng trung tâm Cenlantec
Tổng quan các phòng học

trung tâm tiếng hàn
Phòng 2 - phòng Power Point


Phòng 1 - Phòng Power Point
Phòng 4 - Phòng nghePhòng 7 - Phòng nghePhòng 5 - Phòng Power PointPhòng nghe nhạc Hàn Quốc

trung tâm tiếng hàn
Phòng thực hành tiếng