English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

Những ngày nghỉ trong năm của Hàn Quốc và Việt Nam

PDF.InEmail

những ngày nghỉ lễ của Hàn QuốcNGÀY LỄ ĐƯỢC NGHỈ CỦA HÀN QUỐC
Tết dương lịch: ngày 1, 2 / 1 dương lịch
Tết âm lịch: Từ ngày cuối cùng của tháng Chạp đến hết ngày mồng hai tháng Giêng âm lịch
Ngày phong trào độc lập: Ngày 1 tháng 3 (dương lịch)
Ngày trồng cây: Ngày 5 tháng 4 (dương lịch)
Ngày Phật đản: Ngày 8 tháng 4 (âm lịch)
Ngày Tết thiếu nhi: Ngày 5 tháng 5 (dương lịch)
Ngày Tưởng niệm: Ngày 6 tháng 6 (dương lịch)
Ngày Hiến pháp : Ngày 17 tháng 7 (dương lịch)
Ngày Giải phóng : Ngày 17 tháng 7 (dương lịch)
Ngày Chusok: Ngày 14-16 tháng 8 (âm lịch)
Ngày Lập quốc: Ngày 3 tháng 10 (dương lịch)
Ngày Giáng sinh: Ngày 25 tháng 12

NGÀY LỄ ĐƯỢC NGHỈ CỦA VIỆT NAM

Tết dương lịch:  ngày 1/1

Tết âm lịch: Từ ngày cuối cùng của tháng Chạp đến hết ngày mồng ba tháng Giêng âm lịch

Giỗ tổ Hùng Vương: 10/ 3 âm lịch

Ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước: 30 / 4

Ngày quốc tế Lao động: 1/5

Ngày quốc khánh: 2/9


Nguyễn Hằng (St)

Theo http://vikool.org