English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

Chủ đề Gọi điện thoại

Bạn đã biết cách giao tiếp khi gọi điện thoại bằng tiếng Hàn Quốc chưa?

Khi bất ngờ nghe điện thoại của người Hàn quốc bạn bối rối nghĩ: " Giờ mình phải nói gì???"

Các câu tiếng Hàn cơ bản khi gọi điện thoại trong bài này sẽ giúp bạn tự tin và chủ động hơn khi nói chuyện điện thoại với người Hàn .

Đây là Part 1 nhé 
Cenlantec sẽ update thêm các bài hội thoại, câu hội thoại cùng với từ vựng được sử dụng nhiều khi gọi điện thoại các bạn hãy theo dõi nhaaaa  <3 <3
Cenlantec Tiếng Hàn

123

123.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.4