English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN

  Ngữ pháp là một phạm trù vô cùng quan trọng trong việc học ngoại ngữ, và với tiếng Hàn Quốc điều này này cũng không ngoại lệ. Khái quát ngữ pháp tiếng HànHình thái ngữ pháp tiếng Hàn vốn là những vấn đề có tính chất then chốt trong công tác giảng dạy tiếng Hàn và đóng vai trò to lớn trong thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ này.

Với đặc trưng ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người nước ngoài, những chủ đề có thể nêu bật hay đáng phải đề cập trong giảng dạy và học tập tiếng Hàn đều đã được lấy làm đối tượng chính yếu.

Trong cuốn “Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn” này, những ưu điểm vốn có của một quyển sách ngữ pháp đã được làm nổi bật bằng cách đưa ra những giải thích có tính chi tiết cặn kẽ đối với các yếu tố ngữ pháp. Mặt khác tính ưu việt của một quyển từ điển cũng đã được thể hiện rõ nét với cách giải thích theo kiểu xoáy vào điểm chính của trọng tâm hình thái hơn là giải thích theo hình thức đặt trọng tâm vào các khái niệm. Qua đó hai đặc trưng này hòa quyện lại với nhau sẽ giúp cho người nước ngoài học tiếng Hàn có thể hiểu được cốt lõi của sự giải thích một cách dễ dàng.

Khái quát ngữ pháp tiếng Hàn ngoài việc giải thích những vấn đề có tính thông thường được bàn đến trong ngữ pháp phổ thông hay ngữ pháp truyền thống trước đây còn mở rộng một bước sang cả những vấn đề đặc biệt đối với người nước ngoài học tiếng Hàn.

Hình thái ngữ pháp tiếng Hàn đã tiến hành phân tích những yếu tố ngữ pháp căn bản đối với người học tiếng Hàn theo hướng cấu tạo đồng thời giải thích ý nghĩa và cách dùng thực tế một cách cụ thể đối với những yếu tố ngữ pháp theo quan điểm có tính thực dụng.

Tất cả những phần giải thích đều tập trung vào việc “làm thế nào để sử dụng một cách dễ dàng?”.  Hi vọng rằng với cuốn “Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn” này, việc học tiếng Hàn của bạn sẽ trở nên đơn giản và thú vị.

Vào đây để xem ebook http://trungtamtienghan.com/tieng-han.html

 BÀI HỌC NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN

Bài 1:

여동생은 예쁘고 똑똑해요

 

 


Bài 2:

늦게 일어나서 지각했어요

 

 

 


 

Bài 3:

선생님께 선물을 드립니다

 

 


 

Bài 4:

동생한테 시계를 사고 싶었어요

 

 


 

Bài 5:

제 책을 사러 서점에 가요

 

 


 

Bài 6:

창문을 열어 주세요

 

 


 

Bài 7:

어디에 계십니까?

 

 


 

Bài 8:

건강 조심하세요

 

 


 

Bài 9:

감기 때문에 병원에 갔어요

 

 


 

Bài 10:

경주에 가려고 해요

 

 


 

Bài 11:

한국어는 어렵지만 재미있어요

 

 


 

Bài 12:

내가 도와 줄게요

 

 


 

Bài 13:

비가 와도 나가야 돼요

 

 


 

Bài 14:

예쁜 가방을 봤어요

 

 


 

Bài 15:

내일 할 일이 많아서 못 가요