English Korean Vietnamese
trung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàntrung tâm tiếng hàn

2013년 베트남어 강의 수업료

HỌC PHÍ NĂM 2013 - TIẾNG VIỆT
2013 베트남어 강의 수업료 

 Áp dụng từ ngày: 20/2/2013(진행날짜: 2013220 )

        Phân loại lớp     

반 구분


 Thời gian / 1 buổi

 시간

Tổng số buổi / 1 tháng

 수업횟수

Học phí

 수업료

1 học viên/
1 tháng

2~3 học viên/
1 tháng

4~5 học viên/
1 tháng

 Hàng ngày

 매일 반

T2 ~ T6

90 분

20

170 USD

110 USD

90 USD

Tuần 3 buổi

 주 3일

T2,4,6

T3,5,7

90 분

12

100 USD

70 USD

54 USD

Tuần 2 buổi

 주 2일

T2,4

T3,5

90 분

8

70 USD

50 USD

40 USD


Hàng ngày

 매일 반

T2 ~ T6

180 분

20

340 USD

220 USD

90 USD

Tuần 3 buổi

 주 3일

T2,4,6

T3,5,7

180 분

12

200 USD

140 USD

54 USD

Tuần 2 buổi

 주 2일

T2,4
T3,5

180 분

8

140 USD

100 USD

40 USD


Lớp tại nhà riêng hoặc công ty (học phí nộp theo khóa 3 tháng):

출장 강의 (3개월 수업료 제출)

Hàng ngày

 매일 반

T2 ~ T6

90 분

20

200 USD

130 USD

100 USD

Tuần 3 buổi

주 3일

T2,4,6

T3,5,7

90 분

12

120USD

80 USD

60 USD

Tuần 2 buổi

주 2일

T2,4
T3,5

90 분

8

90 USD

60 USD

45 USD
Ghi chú
비고

1,  Học sinh học liên tục 6 tháng  từ tháng thứ 7 được giảm 10 % học phí       

6개월동안 연속적으로 공부하면 7 번째 달부터 10%학비를 할이해    드린다.

2,  Giáo trình mua riêng, học phí đã nộp không hoàn phí.

교재비 별도 계산하고 환불 가능 안 함.

3, Học sinh nghỉ phải xin phép và thông báo trước ít nhất 01 ngày.

결석하려면 1일 전 미리 알려 주어야 된다.


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Add: Số 21 Lô 1B – Đường Trung Yên 11 – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội

(Ngõ 40 Trung Kính đi vào 100m)

Tel: 043 783 1850

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: Cenlantec.com / trungtamtienghan.com